امروز: جمعه، 2 اسفند 1398

عکس ماهیگیری مهدی جودت از رود ارس

 عکس ماهیگیری مهدی جودت در رود ارس

از طرف: مهدي جودت

تاريخ صيد: 1391/4/5

مکان ماهيگيري: رود ارس

پيام: اين ماهي باتومهي خميروجگر کرفته شدهاست