امروز: پنج شنبه، 3 بهمن 1398

سری دوم عكسهاي ماهيگيري نادر خليلي در رود ارس

سری دوم عكسهاي ماهيگيري ارسالي جناب اقاي نادر خليلي در رود ارس

 

 نام ماهی : زردبر

 

محل ماهگیری :  رود ارس

 

طعمه : کرم

سری دوم عكسهاي ماهيگيري  نادر خليلي در رود ارس
سری دوم عكسهاي ماهيگيري  نادر خليلي در رود ارس