امروز: دوشنبه، 1 مرداد 1397

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن


سنگ به جای وزنه سربی

استفاده از سنگ به جای وزنه سربی

سلام. استفاده از این روش دو مزیت دارد. نخست آنکه باعث آلودگی محیط زیست نمیشود و دیگر اینکه زمانهایی که وزنه سربی در دسترس نداریم یا آن را فراموش کزده ایم این سنگها کارایی خوبی دارند. اما باید در انتخاب سنگها حساس باشیم و سنگهایی را انتخاب کنیم که حالت آیرودینامیک بیشتری داشته باشند برای پرتابهای بهتر. و بهتر آنست که از سنگهای صاف و صیقلی کف رود یا ساحل دریا استفاده شود. روش آن نیز به این صورت است که ابتدا سنگ را سوراخ کرده و قطعه مفتولی را درون آن گذاشته و با چسب دوقلو آن را می چسبانیم.