امروز: دوشنبه، 25 تیر 1397

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن


عکسهای ماهیگیری عليرضا صفايي از زرین شهر اصفهان

عکسهای ماهیگیری عليرضا صفايي از زرین شهر اصفهان

 از طرف: عليرضا صفايي

تاريخ صيد: 1391/4/20

مکان ماهيگيري: پارک ساحلي زرين شهر اصفهان

پيام: اين ماهي ها به وسيله قلاب نيزه اي توسط دوستمدر پارک ساحلي زرين شهر گرفته شده


عکسهای ماهیگیری عليرضا صفايي از زرین شهر اصفهان
عکسهای ماهیگیری عليرضا صفايي از زرین شهر اصفهان
عکسهای ماهیگیری عليرضا صفايي از زرین شهر اصفهان
عکسهای ماهیگیری عليرضا صفايي از زرین شهر اصفهان