امروز: شنبه، 30 تیر 1397

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن


امیر نقدی از باشگاه ماهیگیران بزرگ تبریز

عكسهاي ماهيگيري ارسالي از طرف

جناب اقاي امیر نقدی از باشگاه ماهیگیران بزرگ تبریز

نوع ماهی زردپر

رود خانه ارس

نوع طعمه خمیر مخصوص