امروز: شنبه، 30 تیر 1397

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن


عکسهای ماهیگیری علیرضا پناهیان در سد درودزن

عکسهای ماهیگیری علیرضا پناهیان در سد درودزن

از طرف: عليرضا پناهيان

تاريخ صيد: 1387

مکان ماهيگيري: سد درودزن

پيام: صيد فلاي فيشينگ ماهي کپور در درياچه سد درودزن

 

عکسهای ماهیگیری علیرضا پناهیان در سد درودزن
عکسهای ماهیگیری علیرضا پناهیان در سد درودزن
عکسهای ماهیگیری علیرضا پناهیان در سد درودزن