امروز: دوشنبه، 1 مرداد 1397

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن


عکسهای ماهیگیری حسین ممیان در سد ستارخان اهر

 عکسهای ماهیگیری حسین ممیان در سد ستارخان اهر

از طرف: حسين مميان

تاريخ صيد: 15/9/90

مکان ماهيگيري: سد ستارخان اهر

پيام: رکورد ماهي سوف سد ستارخان اهر در سال 90

پيام: صيد ماهي سوف در سد اهر با طعمه ژله اي

پيام: صيد ماهي سوف در ساعت 11 شب سد ستارخان اهر

عکسهای ماهیگیری حسین ممیان در سد ستارخان اهر
عکسهای ماهیگیری حسین ممیان در سد ستارخان اهر
عکسهای ماهیگیری حسین ممیان در سد ستارخان اهر
عکسهای ماهیگیری حسین ممیان در سد ستارخان اهر