امروز: دوشنبه، 1 مرداد 1397

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن


عکسهای ماهیگیری مهدی در رود ارس

 عکسهای ماهیگیری مهدی در رود ارس

از طرف: مهدي

تاريخ صيد: 1391

مکان ماهيگيري: رود ارس

پيام: اين ماهي هابا خمير ارد گرفته شده است

 
 

عکسهای ماهیگیری مهدی در رود ارس
عکسهای ماهیگیری مهدی در رود ارس