امروز: دوشنبه، 1 مرداد 1397

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن


عكس ماهيگيري محمد صادقي از درياي عمان

عكس ماهيگيري محمد صادقي از درياي عمان

ماهی سبیتی 55 سانتی, صید شده توسط محمد صادقی

در سال 88 از دریای عمان,روستای کوه مبارک حوالی میناب,

طعمه ی بکار برده شده جهت شکار: ماهی بیا (گاریز)