امروز: دوشنبه، 1 مرداد 1397

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن


عکس ماهیگیری مصطفی و سعید پرهیزگار از سیرجان چهار گنبد

عکس ماهیگیری مصطفی و سعید پرهیزگار از سیرجان چهار گنبد

از طرف: مصطفيو سعید  پرهيزكار

تاريخ صيد: 1391

مکان ماهيگيري: سيرجان چهار گنبد

پيام: وزن 6 كيلو

مکان ماهيگيري: سد اسطور سيرجان

پيام: آقا خدايي عكسهاي ما رو هم بزاريد ممنون

مکان ماهيگيري: سيرجان سد گوغر

پيام: طعمه پشه دست ساز