امروز: پنج شنبه، 15 خرداد 1399

دانلود آهنگ ماهیگیر با صدای مازیار

دانلود آهنگ ماهیگیر با صدای مازیار

اولین آهنگی بود که حفظ کردم… خیلی سال پیش… دوره دبستان… من ماهی بودم… ممنونم ماهی گیر.

این همه اون دستاتو

بالا و پایین نکن

لبه بچه ماهی رو با قلاب خونین نکن . ماهیگیر. ماهیگیر.

اشک این بچه ماهی

توی آبها نا پیداست

فریاد اون توی آب

یه فریاد بی صداست

بذار تا بچه گی روبذار اون پشت سر

یتونه عاشق بشه وقتی بشه بزرگتر. ماهیگر .ماهیگیر.

بیبین بازی کردنش پر از شوق موندنه

زندگی روخواستنو مرگ رو از خود روندن

خونه اون رودخونست

دریا براش یه رویاست

بزرگترین آرزوش رسیدن به دریا ست

تابیدن آفتابو رو پولکهاش دوست داره

دنیا براش قشنگه وقتی بارون می باره

ماهیگیر. ماهیگیر.

 

بیبین بازی کردنش پر از شوق موندنه

زندگی روخواستنو مرگ رو از خود روندنه

خونه اون رودخانه است

دریا براش یه رویا است

بزرگترین آرزوش رسیدن به دریا است

تابیدن آفتابو رو پولکهاش دوست داره

دنیا براش قشنگه وقتی بارون می باره

ماهیگیر .ماهیگیر.

این همه اون دستات تو

بالا و پایین نکن

لبه بچه ماهی رو با قلاب خونین نکن .ماهیگیر. ماهیگیر.

اشک این بچه ماهی

توی آبها نا پیداست

فریاد اون توی آب

یه فریاد بی صداست

بذار تا بچه گی روبذار اون پشت سر

بتونه عاشق بشه وقتی بشه بزرگتر ماهیگیر ماهیگیر

دانلود آهنگ ماهیگیر با صدای مازیار