امروز: جمعه، 22 فروردین 1399

هرزگرد ماهيگيري

هرزگرد ماهيگيري

هرزگرد

هرزگرد وسیله ای است که به عنوان رابط میان نخ اصلی و ریسه ماهیگیری استفاده میشود و با حرکت (چرخشی) آزاد به دور خود مانع از تاب خوردن ریسه (در نتیجه گره خوردن) و انتقال تاب نخ اصلی به ریسه میشود  هرزگرد در انواع مختلف در بازار موجود میباشد .

هرزگرد

هرزگرد

هرزگرد

هرزگرد

هرزگردعكس هرزگردهای اب شور ماهيگيري

عكس هرزگردهای اب شور ماهيگيري

عكس هرزگردهای ماهيگيري

ادامه‌ی مطلب را بخوانید »عكس هرزگردهای اب شور ماهيگيري
عكس هرزگردهای ماهيگيريعكس هرزگردهای ماهيگيري