امروز: پنج شنبه، 15 خرداد 1399

گالري عكس ماهي شير

گالري عكس ماهي شير رودخانه زاينده رود

گالري عكس ماهي شير رودخانه زاينده رود

گالري عكس ماهي شير رودخانه زاينده رود

گالري عكس ماهي شير رودخانه زاينده رود

گالري عكس ماهي شير رودخانه زاينده رود

گالري عكس ماهي شير رودخانه زاينده رود

سلام این نژاد ماهی فقط در اصفهان به این نام نامیده می شود
در کل اسم رسمی این ماهی در ایران ماهی زدک می باشد
ماهی شیر همان ماهی معروف دریا می باشد که به وزن های 40 کیلو تا 60 کیلوگرم میرسد و با سیستم ترولینگ قابل صید اسا
دوستدار همیشگی شما ابی فیشر

-----------------------------------------

با احترام فراوان به پيام اقاي ابي فيشر

بله در اصفهان به اين نوع- ماهي شير و بعضي ها نيز گري ميگويند