امروز: شنبه، 10 خرداد 1399

پرورش ماهی تبرزینی

اشنايي با ماهی تبرزینی

اشنايي با ماهی تبرزینی

ماهی تبرزینی (شکم تیز) :

نام: ماهی تبرزینی (شکم تیز)

خانواده:  سیپرینیده ها (cyprinidae)

انواع گونه ها:

1-          Gasteropelecus  sternicla

2-          Gasteropelecus levis

3-          Gasteropelecus maculates

4-          Carnegiella marthae

5-          Carnegiella strigata

6-          Carnegiella strigata vesca

7-          Carnegiella myersi

8-          Thoracocharax secures

9-          Thoracocharax stellatus

زیستگاه: آمریکای جنوبی و مرکزی( رودخانه آمازون ، برزیل ، آرژانتین ، پاناما ، کلمبیا )

دمای مطلوب: 25 تا 30 درجه سانتیگراد

وضعیت تغذیه: عمده خوراکشان از حشرات تشکیل می شود. می توانیم قبل از تغذیه حشرات مدتی آنها را خشک کنیم تا با از دست دادن رطوبت بر روی آب شناور باقی بمانند و ماهی توانایی تغذیه راحت از آن را داشته باشند.

تشخیص جنسیت: تشخیص نر و ماده از یکدیگر به آسانی میسر نیست . در برخی از انواع در مقابل نور میتوان تخمکهای آماده را در شکم ماهی ماده مشاهده کرد.

انواع ماهیان تبرزینی گروه gasteropelecus  دارای باله چربی هستند. معروفترینشان از جنوب و مرکز آمازون و بودهو عبارتند از:

ماهی شکم تیز نقره ای

ماهی شکم تیز نقره ای وحشی  gasteropelecus sternicla  

ماهی شکم تیز نقره ای لکه دار

 

 

ماهی شکم تیز( تبرزینی ) نقره ای  gasteropelecus levis  

 

 ماهی تبرزینی (شکم تیز) نقره ای لکه دار gasteropelecus maculatus

 

ماهی شکم تیز( تبرزینی ) نقره ای  gasteropelecus sternicla

 

 ماهی شکم تیز( تبرزینی ) نقره ای وحشی gasteropelecus sternicla

 

نکته مهم: ماهیان تبرزینی ( شکم تیز) ماهیانی کوچک و بسیار باریکی هستند و باله های بسیار بزرگی بر روی سینه پهنشان به چشم می خورد، که به کمک باله های سینه ای خود میتوانند به سرعت شنا کنند. آنها میتوانند 3 تا 5 متر در هوا پرواز کنند !!!!!!!!

در انواعی که قادر به پرواز در هوا نیستند ، توانایی پرشهایی را در خارج از آب دارا هستند !!! آنچه مهم است توجه به این مطلب است که تانکشان باید حتما پوشانده شود تا امکان بیرون افتادن ماهیان از تانک را به حداقل برساند.

ماهیان تبرزینی در مناطق وسیعی از آمریکای جنوبی و مرکزی زندگی می کنند.

پشت بدنشان تقریبا صاف بوده و خط شکمشان تشکیل نیم دایره ای را میدهد . ماهیانی کوچک و بسیار باریکی هستند و بالهای بسیار بزرگی بر رویسینه پهنشان به چشم میخورد. میتوانند به سرعت شنا کنند. آنها میتوانند 3 تا 5 متر در هوا پرواز کرده و در انواعی که قادر به پرواز در هوا نیستند ، توانایی پرشهایی را در خارج از آب دارا هستند.

نیازمندیهای آكواریومی : به آکواریومی با کفپوشی تیره و فضای نه چندان بزرگ و آبی سبک با گیاهکاری کم و دمایی در حدود نیازمندند. است توجه به این مطلب است که تانکشان باید حتما پوشانده شود تا امکان بیرون افتادن ماهیان از تانک را به حداقل برساند.

تولید مثل: لازم به ذکر است که برخی از انواع گونه های carnegiella و نیز gasteropelecus در آکواریوم تکثیر شده اند.

انواع کوچک گروه carnegiella اغلب در بازار عرضه می شوند، این ماهیها فاقد باله چربی بوده و وطن شان نواحی آمازون ، ریونگرو ، اورینوکو، مارانن و غیره است .

اندازه گونه های مختلف ماهی تبرزینی:

درباره گونه carnegiella myersi قابل ذکر این است که اندازه این نوع ماهی تبرزینی به 2.5 سانتیمتر می رسد .

carnegiella myersi

ماهی شکم تیز بال مشکی carnegiella marthae حتی از این مقدار نیز کوچکتر است .

 

ماهی شکم تیز مرمری carnegiella strigata

 

ماهی شکم تیز بال مشکی carnegiella marthae

اندازه ماهی شکم تیز مرمری carnegiella strigata و ماهی شکم تیز نواری carnegiella strigata vesca به حدود 3.5 تا 4.5 سانتیمتر می رسند.

carnegiella strigata

 

ماهی شکم تیز نواری carnegiella strigata vesca

انواع گروه gasteropelecus طویلتر بوده و به 6 تا 10 سانتیمتر می رسند.

  

وجه تمایز گروه thoracocharax از دو گروه یاد شده در فلسهای درشت و تعداد کم فلس در خط میانی بدن (18 تا 22 ) می باشد.

انواع ماهی شکم تیز( تبرزینی ) پلاتینی thoracocharax securis و ماهی شکم تیز دیسکی thoracocharax stellatus بیشتر در بازار یافت می شوند.این دو نوع ماهی در رودخانه های فرعی آرام و نیز مناطق برزیل و آرژانتین زندگی می کنند.انواع آرژآنتینی نوسانات دما را بخوبی تحمل کرده و در مقابل درجه حرارتهای کم حساس نیستند.

 

 

ماهی شکم تیز دیسکی thoracocharax stellatus

 

ماهی تبرزینی (شکم تیز) پلاتینی


منبع : worldfish.blogfa.com