امروز: یکشنبه، 17 فروردین 1399

عکسهای ماهیگیری علی عبداللهی از بندر عباس

عکسهای ماهیگیری علی عبداللهی از بندر عباس

از طرف: علي عبدالهي
تاريخ صيد: 91/6/5
مکان ماهيگيري: اسکله شهيد رجايي بندرعباس
پيام: ماهي سنگ سر
تاريخ صيد: 91/3/4
مکان ماهيگيري: سد درودزن شيراز
پيام: ماهي کپور
تاريخ صيد: 91/6/5
مکان ماهيگيري: اسکله شهيد رجايي بندرعباس
پيام: ماهي سنگ سر نام محلي (جارو)

 

عکسهای ماهیگیری علی عبداللهی از بندر عباس
عکسهای ماهیگیری علی عبداللهی از بندر عباس
عکسهای ماهیگیری علی عبداللهی از بندر عباس