امروز: چهارشنبه، 13 فروردین 1399

عکسهای ماهیگیری عليرضا صفايي از زرین شهر اصفهان

عکسهای ماهیگیری عليرضا صفايي از زرین شهر اصفهان

 از طرف: عليرضا صفايي

تاريخ صيد: 1391/4/20

مکان ماهيگيري: پارک ساحلي زرين شهر اصفهان

پيام: اين ماهي ها به وسيله قلاب نيزه اي توسط دوستمدر پارک ساحلي زرين شهر گرفته شده


عکسهای ماهیگیری عليرضا صفايي از زرین شهر اصفهان
عکسهای ماهیگیری عليرضا صفايي از زرین شهر اصفهان
عکسهای ماهیگیری عليرضا صفايي از زرین شهر اصفهان
عکسهای ماهیگیری عليرضا صفايي از زرین شهر اصفهان