امروز: پنج شنبه، 15 خرداد 1399

عکسهای ماهیگیری اقای اسدی از زنجان

عکسهای ماهیگیری اقای اسدی از زنجان

از طرف: اقايان اسدي
تاريخ صيد: 1390/5/10
مکان ماهيگيري: سد زنجان
پيام: اين ماهي با طعمه خمير گرفته شد

ونخ ان 40 بود وبعد از 30 دقيقه از اب بيرون کشيده شد