امروز: چهارشنبه، 20 فروردین 1399

ماهیگیری اسماعیل صدر افشاری در تالاب انزلی

 

سری جدید عکسهای ماهیگیری

 اسماعیل صدر افشاری در تالاب انزلی

از طرف: سيد اسماعيل صدر افشاري

تاريخ صيد: 91/7/15

مکان ماهيگيري: مرداب انزلي

پيام: شکار با قاشقک

تاريخ صيد: 91/7/10

مکان ماهيگيري: مرداب انزلي

پيام: شکار اردک ماهي با قاشقک(پلاک فلزي) وزن 3.100

 

 

ماهیگیری  اسماعیل صدر افشاری در تالاب انزلی
ماهیگیری  اسماعیل صدر افشاری در تالاب انزلی


 

 
عکس های ماهیگیری اسماعیل در تالاب انزلی

عکس های ماهیگیری اسماعیل در تالاب انزلی

از طرف: سيد اسماعيل

تاريخ صيد: 90/6/15

مکان ماهيگيري: مرداب انزلي

پيام: اين ماهي به طور عجيبي با قورباغه که براي گرفتن اردک ماهي و سبله در کف اب خوابانده شده بود صيد شده است. وزن2.400

قبلآ هم عکس هايم را برايتان فرستادم ولي در سايت نبود. با تشکر