امروز: جمعه، 22 فروردین 1399

عکس های ماهیگیری اسماعیل صادقی از دریاچه گهر

 عکس های ماهیگیری اسماعیل صادقی از دریاچه گهر

از طرف: اسماعیل صادقی
تاریخ صید: 23/4/1391
مکان ماهیگیری: دریاجه گهر
پیام: خالق طبیعت،زیباترین است
 پیام: در دامان طبیعت خدا را راحت میتوان یافت
 پیام: با حفظ طبیعت به فکر آیندگان نیز باشیم

عکس های ماهیگیری اسماعیل صادقی از دریاچه گهر
عکس های ماهیگیری اسماعیل صادقی از دریاچه گهر
عکس های ماهیگیری اسماعیل صادقی از دریاچه گهر