امروز: جمعه، 22 فروردین 1399

عکسهای حسین بهرامی در سد قره قیه

سری جدید عکسهای ماهیگیری جناب اقای حسین بهرامی در  سد قره قیه

از طرف: حسین بهرامی
تاریخ صید: 91/1/7
مکان ماهیگیری: سد قره قیه
پیام: تقدیم به دوستان عزیزم در سایت

پیام: روز به یاد ماندنی

پیام: طعمه کرم خاکی

 


 سری جدید عکسهای ماهیگیری حسین بهرامی در سد سبلان

سری جدید عکسهای ماهیگیری جناب اقای حسین بهرامی در سد سبلان

از طرف: حسين بهرامي

تاريخ صيد: 91/2/29

مکان ماهيگيري: سد سبلان

مکان ماهيگيري: رود ارس

پيام: يکي از روزهاي به ياد ماندني

پيام: طعمه کرم خاکي

 


سری جدید عکسهای ماهیگیری حسین بهرامی در سد سبلان


سری جدید عکسهای ماهیگیری حسین بهرامی در سد سبلان