امروز: پنج شنبه، 15 خرداد 1399

سری جدید عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد

 

سری جدید عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد

 از طرف: صلاح مالک
تاريخ صيد: 1389
مکان ماهيگيري: سدمهاباد
پيام: باتشکر از زحمات شما ماهي ها با طعمه مصنوعي سيد شدند

  

 

 عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد

عکسهای ماهیگیری اقای صلاح مالک در سد مهاباد

از طرف: صلاح مالک
تاريخ صيد: خرداد 1390
مکان ماهيگيري: سد مهاباد