امروز: جمعه، 15 فروردین 1399

عکسهای ماهیگیری محمد تجویدی از زنجان

عکسهای ماهیگیری محمد تجویدی از زنجان

تاریخ صید: 1391/06/22
مکان ماهیگیری: رود خانه بیجار
پیام: ظعمه قورباغه

مکان ماهیگیری: سد گلابر زنجان
پیام: طعمه خمیر ساعت 5 عصر

 

عکسهای ماهیگیری محمد تجویدی از زنجان
عکسهای ماهیگیری محمد تجویدی از زنجان