امروز: شنبه، 23 فروردین 1399

عکسهای ماهیگیری غلامرضا رسولی از زنجان

عکسهای ماهیگیری غلامرضا رسولی از زنجان

مکان ماهيگيري: سد گلابر زنجان
پيام: وزن : 6 کيلوگرم
تاريخ صيد: 1390
مکان ماهيگيري: سد تهم زنجان
پيام: وزن ماهي 9.75 کيلو گ
پيام: 36 ماهي کپور 3 کيلوئي صيد شده توسط آقايان رسولي و رضائي و اسدالهي

 

عکسهای ماهیگیری غلامرضا رسولی از زنجان
عکسهای ماهیگیری غلامرضا رسولی از زنجان


عکسهای ماهیگیری غلامرضا رسولی از زنجان