امروز: جمعه، 15 فروردین 1399

سد داریوش (درودزن)

سد داریوش (درودزن)

  

سد داریوش (درودزن)در يكصد كيلومتري شمال غرب شيراز, بر روي رودخانه كر احداث گرديده است و با تنظيم حدود 760 ميليون مترمكعب آب در سال, آب كشاورزي حدود 42 هزار هكتار از اراضي 

 بلوك رامجرد و حدود 34 هزار هكتار از اراضي منطقه كربال و كناره مرودشت را تامين مي نمايد .

توزيع آب در سطح اراضي رامجرد به روش مدرن و در ساير اراضي زير سد به روش نيمه مدرن و سنتي صورت مي گيرد

ميزان اراضي رو به افزايش بوده و با اتمام طرحهاي در دست اجراء به 112 هزار هكتار خواهد رسيد.

 همچنين از طريق سد داریوش (درودزن)آب شرب شهر شيراز- مرودشت و تعدادي از روستاهاي بين راه و موسسات بزرگ صنعتي نزديك  و نيز

 آب صنعتي جهت مصارف صنايع پتروشيمي نيز تامين مي گردد.

پس از اتمام سد در سال 1351 پروژه هاي مختلفي جهت احداث كانالها, زهكشها و شبكه هاي آبياري در دست اجراء بوده است كه

 مي توان به زهكش در مناطق رامجرد, كربال, بيضا, دشت آهوچر و

بازسازي بندهاي امير, موان, تيلكان و پوشش بتني كانالهاي اصلي, درجه 1, درجه 2, 3 و 4 زير دست سد اشاره نمود.

مشخصات فني سد داریوش (درودزن):

 نوع سد : مخزني (خاكي با هسته رسي)

ارتفاع از پي : 58 متر

طول تاج :  710 متر

عرض تاج : 8 متر

حجم مخزن : 960 ميليون مترمكعب

حجم مرده مخزن : 133 ميليون مترمكعب

حجم مفيد مخزن : 830 ميليون مترمكعب

نوع سرريز : بتني آزاد

مساحت درياچه : 55 كيلومتر

 

منبع : ايران فيشينگسد ملاصدرا

سدمخزنی و نیروگاه ملاصدرا                                    

 

معرفي طرح :  

  

پروژه  طرح  و  اجراي سد  و نيروگاه ملاصدرا در شمال استان فارس

شهرستان اقليد و بر روي رودخانه كر واقع شده است .

اين سد در فاصله 60 كيلومتري بالا دست سد درودزن در حال احداث

مي باشد .

 

اهداف طرح :

 

 

1.       افزايش 100 ميليون متر مكعب حجم درياچه سد درودزن

2.      توليد 100 مگاوات انرژي برق آبي

3.     جلوگيري از تخريب بيش از 90000 هكتار از اراضي

دشت كربال پائين دست سد درودزن در اثر سيلاب هاي سالانه

4.     بهبود بيش از 400/4 هكتار از اراضي دشت كامفيروز

5.     افزايش عمر مفيد سد درودزن با كنترل بخش زيادي از رسوبات

 

  مشخصات قراردادي پروژه :

  

مدت پيمان : 50 ماه شمسي

مبلغ اوليه پيمان سد و نيروگاه : 7/75 ميليون دلار

تامين منابع مالي : بانك صادرات ايران شعبه فرانكفورت و اگزيم بانك جمهوري خلق چين

بانك عامل : صادرات فارس

تاريخ شروع قرارداد جهت تجهيز كارگاه : 16/6/1381

تاريخ اجراي پروژه : 15/1/1382

 

   سرريز :

نوع سرريز : آزاد بدون دريچه

عرض سرريز : 88 متر

طول شوت : 500 متر

سيلاب طراحي : (PMF ) 3400 متر مكعب در ثانيه

سيستم استهلاك انرژي : حوضچه استغراق

      


 مشخصات فني سد :

  

نوع : سنگريزه اي با هسته نفوذ ناپذير

ارتفاع : 72 متر

طول تاج:630 متر

عرض تاج: 10 متر

عرض پاشنه سد : 320 متر

حجم مخزن: 440 ميليون متر مكعب

حجم مرده مخزن : 29 ميليون متر مكعب

حجم مفيد مخزن :411 ميليون متر مكعب

حجم خاكريزي: 000/864/2 متر مكعب

سطح حوزه آبريزي :2250  كيلومترمربع

متوسط جريان سالانه :390 ميليون متر مكعب

دبي متوسط سالانه : 6/12متر مكعب در ثانيه

 

  

 كالورت انحراف:

  

بصورت باكسي دو دهانه در ساحل راست رودخانه به دهانه هاي 3 و 5/2 متر و ارتفاع 5 متر

طول كالورت : 426 متر

ظرفيت سيستم انحراف : 299 متر مكعب در ثانيه

 

  

  فرازبند :

  

نوع فرازبند : سنگريزه با المان GC

ارتفاع از بستر : 23 متر

عرض پاشنه : 113 متر

حجم خاكريز : 311000 متر مكعب

 

  

  مشخصات فني تونل انتقال آب نيروگاه: 

  

    

طول تونل : 3286 متر

قطر تونل: 5/4 متر

ظرفيت نيروگاه: 100 مگاوات ( 50*2 )

نوع توربين : فرانسيس با محور عمودي

هد آب در تراز كامل مخزن : 230 متر

هد آب در تراز مرده مخزن : 200 متر

 

 

 پروژه شبكه آبياري و زهكشي سد ملاصدرا:

 

سد تنظيمي و انحرافي : سرريز اوجي بتني بطول 104 متر و ارتفاع 8/2 متر مجهز به 13 دريچه قطاعي هر يك به عرض 8 متر و ارتفاع 55/3 متر

كانال اصلي : بطول 4/8 كيلومتر وو ظرفيت 4/12 متر مكعب در ثانيه

كانال سمت راست : بطول 34/18 كيلومتر و ظرفيت 5/3 مترمكعب در ثانيه

كانال سمت چپ بطول 20/28 كيلومتر و ظرفيت 7/8 متر مكعب در ثانيه

اعتباراولیه پروژه : 000/000/15دلار

 


 

  كارفرما:

 

شركت سهامي آب منطقه اي فارس

مشاوران : مهندسين مشاور سكو

مهندسين مشاور آبان پژوه

مهندسين مشاور لار

موسسه تحقيقات ، طراحي و پژوهش شانگهاي

پيمانكاران : كنسرسيوم ملي ساختمان از ايران

شركت كايتك از جمهوري خلق چين (CGGC)

 

ماهییان سد:کپور- شیر (سفید رودخانه ای)                                                          

 

مسیر سد: در جاده آباده به شیراز به شهر سورمق که رسیدید باید به سمت اقلید بروید که حدودا 17kmمی باشد بعد به طرف شهر سده میروید که تاسده75 kmراه است. سده را که رد کردید به یک میدان بزرگ میرسید دقیقا 5kmبعد به یک تابلو سیمانی بزرگ میرسید که یک جاده خاکی کنار آن است جاده خاکی را تا انتها و مستقیم ادامه دهید تا به سد برسید